º - M/S

Info Vaktlista 2022

NYHET – Hyr förrådsbod på Björla Marina!


Vi kan nu erbjuda våra kunder ett ännu enklare Båtliv.
Perfekt förvaring av diverse båtprylar.

Ring eller Maila för mer info.
031-3014949 info@bjorlamarina.se

MILJÖ & MILJÖSTATION

 

Björla Marina eftersträvar en njutbar och hållbar hamn- och havsmiljö!

 

Miljö

 

Vi vill att våra kunder bidrar genom att följa dessa exempel på på vad man som båtägare kan göra för att minska sin miljöpåverkan:

 

 • Endast använda av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger.
 • Använd miljöanpassade båtvårdsprodukter.
 • Lämna avfall och farligt avfall i sopstation/miljöstation.
 • Täck marken vid slipning, skrapning och målning så att slipdamm, färgflagor och färgspill kan omhändertas.
 • All form av blästring är förbjuden.
 • Båtbottentvätt får endast ske över spolplattan.
 • Töm ditt toalettavfall i en tömningsstation.
 • Service och konservering av motorer ska ske utan risk för spill av olja och glykol på mark och i vatten. Använd miljöanpassad glykol.
 • Du som båtägare eller företag är skyldig att följa Miljöbalken och våra föreskrifter och anvisningar. Avvikelser kan medföra skadeståndskrav.

 

För mer information om ett miljövänligt båtliv –besök båtmiljö.se

 

Miljöstation

 

Här lämnar vi:

 

 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Lösningsmedel och andra vätskor
 • Färgförpackningar
 • Batterier

 

Tack för att du hjälper oss att värna om miljön!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.